21. Yüzyıl Yetkinlikleri – SORUN

Tarih: 26/03/2015

Üniversitelerimiz eğitime değil öğretime odaklıdırlar.  Temel işlevlerini bundan asırlarca öncesinde olduğu gibi tekdüze içerik nakli olarak görmektedirler.  Fakat çağımızda içerik artık meta haline gelmiş ve değersizleşmiştir.  İşverenlere nasıl mezunlar istedikleri sorulduğunda içerik değil yetkinlikler öne çıkmaktadır.  Maalesef üniversiteler yetkinlik geliştirme konusunda pek fazla bir şey yapmamaktadırlar.  Liseden birçok yetkinlikleri eksik olarak gelen öğrenci üniversitede bu eksikliklerini tamamlayamamakta ve sadece üniversite tarafından belirlenen içeriği öğrenip mezun olmaktadır.  Özetle, üniversitelerin mezun ettiği öğrenciler ile ülkenin ihtiyacı olan işgücü arasında ciddi bir uçurum bulunmaktadır.

Devamı için (6.5 sayfalık bir pdf dosyası): 21YY_Yetkinlikleri_Sorun

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

Girişimciliği Geliştirme Önerileri

Tarih: 22/02/2015

Türkiye’nin kronikleşmiş istihdam sorununun (sadece) girişimcilik ile çözülebileceğine inanıyorum.  Bu yazıda ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini masaya yatırarak sistemin her boyutu için bazı öneriler getirdim ve Türkiye’de girişimciliği tetikleyebilecek yeni bir yapılanma önerdim.  Hedefim girişimcilik konusunda bilgili olan kişilerin yardımı ile bu dokümanı geliştirdikten sonra seçime girecek olan tüm partilerle paylaşmak.  Startup Turkey katılımcıları önerilerini benimle 25-28 Şubat arasında Antalya’da paylaşabilirler.  E-posta ile geri bildirim yollamak için şu adresi kullanabilirsiniz: erhanerkut2000@gmail.com.  

Yazıdan kısa bir bölüm:

Girişimciliğe bu kadar çok ihtiyacı olan ülkemizde girişimcilik için gereken iklim mevcut mudur? Araştırmacılar, bir ülkenin girişimcilik iklimini 8 kriter doğrultusunda değerlendirirler.  Aşağıdaki özet değerlendirmede görüleceği gibi maalesef Türkiye’nin girişimcilik karnesi oldukça kötü durumdadır.

 1. Yetenek ve bilgi havuzu: Yüksek teknoloji/yüksek istihdam yaratabilecek girişimler için ülkemizde yetenek ve bilgi havuzu yeni yeni oluşmaya başlamaktadır.
 2. Eğitim sistemi: İtaate, ezbere ve çoktan seçmeli sınavlara dayalı olan eğitim sistemimiz girişimciliği hiç desteklemez—hatta körelttiğini iddia etmek mümkündür.
 3. Vergi oranları, muafiyetler: Yeni şirket kurulumunu körükleyecek vergi avantajları yoktur.  Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Rekabet Endeksi’ne göre Türk iş dünyasının önündeki en önemli üç problemden birisi vergi oranlarıdır.
 4. Hukuk sistemi: Yine aynı çalışmaya göre hukuki haklar endeksinde Türkiye 148 ülke arasında 101 sırada bulunmaktadır.  Son dönemde hukuk sistemimizde yapılan değişikliklerin hukuk sistemimizi daha güvenli kıldığını iddia etmek zordur.
 5. Fiziksel altyapı: Yüksek teknoloji girişimleri için gereken fiziksel altyapı maalesef istenilen seviyede değildir.
 6. Finansman kaynakları: Yeni girişimlerin temel finansman kaynağı olan melek yatırımcı sektörü ülkemizde çok yeni ve cılızdır.
 7. Bankalar, piyasalar: Genellikle sağlığı ile çok övündüğümüz bankacılık sistemimizin düşük risk iştahı nedeniyle girişimcilere pek yararı yoktur.
 8. Kültürel yapı ve sosyal algı: Hofstede boyutlarına göre güç mesafesinin yüksek, risk iştahının ve bireyselliğin ise düşük oldugu Türk iş kültürü girişimciliğe yatkın değildir.  Bunların yanında Türkiye’de hakim toplumsal değerler kadercilik, gelenekçilik, ve kolektivizmdir, ve bu değerlerin de girişimciliği desteklediği iddia edilemez.

Türkiye’nin kötü olan girişimcilik karnesi, her karne gibi sadece durum tesbiti yapmakla kalmıyor, aynı zamanda hangi alanlarda ne yönde çalışmamız gerektiğini de ortaya koyuyor.  Girişimciliği geliştirme önerilerimizi de bu karnedeki kriterler üzerinden ortaya koyacağız.

11 (+2) sayfalık pdf dosyası: Girisimciligi Gelistirmek

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

Üniversite Kurma Ekonomisi

Tarih: 08/02/2015

Ülkemizdeki üniversite sayısı benim üniversite okuduğum döneme (1975-1980) kıyasla ciddi olarak artmış olmasına rağmen sürekli yeni üniversiteler açılıyor.  Devletin üniversite açma iştahı devlet üniversitesi sayısı 100’u geçtikten sonra epey azaldı—2011’den bu yana sadece 2 yeni devlet üniversitesi kuruldu.  Fakat vakıf üniversitesi kurucularında iştah hala yüksek.  Ülkedeki 71 vakıf üniversitesinin neredeyse yarısı 2009-2013 arasındaki 5 yıllık dönemde kuruldu.  Benim aldığım duyumlara göre sırada başkaları da sıralarını bekliyor.  Peki bir üniversitenin maliyeti nedir?  Kampüs kaça malolur, yıllık giderler nedir, üniversiteler kar edebilir mi?  Türkiye’nin en eski vakıf üniversitesinde dekanlık, 2007’de kurulmuş ve hızla büyümüş bir vakıf üniversitesinde kurucu rektörlük yaptım, ve şu anda yeni öğrenci almış olan bir vakıf üniversitesinde kurucu rektör yardımcılığı ve dekanlık yapıyorum.  Ayrıca geçtiğimiz yıl yurt dışında kurulacak bir üniversite için danışmanlık yaptım.  Böylelikle vakıf üniversitesi kurma ve yönetme konusunda birçok şey öğrendim.  Öğrendiklerimden küçük bir bölümünü hem üniversite kurmak isteyenlere yararı olması hem de toplumun vakıf üniversitelerinin kuruluş ve işleyişi konusunda biraz daha bilgi sahibi olması amacıyla bu yazıda paylaşıyorum.  Kanımca bu yazının içeriği üniversite seçmek isteyen adaylara da yol gösterici olacaktır.

9 sayfalık pdf dosyası: Universite Kurma Ekonomisi

Excel dosyası: unitetasarimcisi3000

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

Yatay Geçiş

Tarih: 31/01/2015

Dönem arasını (ve uzun bir Istanbul-Toronto uçuşunu) fırsat bilerek üniversite camiasını ve aday öğrencileri yakından ilgilendiren yatay geçiş konusuna eğilmek istedim.  Kanımca YÖK’ün oldukça radikal olan yeni yatay geçiş yönetmeliği, üniversite sistemimizde ciddi değişiklikleri tetikleyebilecek bir potansiyele sahip.  Bu yazıda yeni yatay geçiş sisteminin artılarını ve eksilerini irdelemeye çalışacağım. Yatay Gecis (4 sayfa pdf)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

Doğurganlık Oranı

Tarih: 29/12/2014

Son günlerde ülkemizin doğurganlık oranı yeniden gündeme geldi.  Bu yazıda şu sorulara cevap arayacağız:

 1. Hangi ülkelerde doğurganlık oranı yüksek, hangilerinde düşüktür?
 2. Doğurganlık oranı ile refah arasında ilişki var mıdır?
 3. Dünya üzerinde doğurganlık oranı hangi yönde değişmektedir?
 4. Bir ekonomi için optimal doğurganlık oranı nedir?
 5. Türkiye’nin demografisi ile ekonomisi arasındaki bağlantı nedir?

6 sayfalık pdf dosyası için tıklayınız: Dogurganlik_Orani

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum