Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programları Karşılaştırması

Tarih: 31/07/2015

Bu yazıda merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilen tüm Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksek Okullarının yerleştirme puanları bazında karşılaştırmasını yaptık.  Özel sektör eğitim ücretini karşılayıp başarıya karşılık iş güvencesi verince bakın ne oluyor?  Ülkede bu tür programların artması dileği ile… BankacilikMYO (2 sayfa pdf)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Mühendislik Programları Karşılaştırması

Tarih: 29/07/2015

Bu yazıda Endüstri Mühendisliği dışındaki 4 mühendisliğin analizlerini yaptık: Makine, İnşaat, Elektronik ve Bilgisayar. IstVakifUni-Muh (8 sayfa pdf)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Karşılaştırması

Tarih:

Bu karşılaştırmada adı “Siyaset Bilimi,” “Uluslararası İlişkiler,” Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,” ve “Avrupa Birliği İlişkileri” olan programları değerlendirdim.  Bunların yanında ismi bunlara benzeyen ama hedefi oldukça farklı olan “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” programlarını değerlendirmeye almadım. IstVakifUni-SBUI (2 sayfa pdf)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

İstanbul Vakıf Üniversiteleri İktisat/Ekonomi Programları Karşılaştırması

Tarih:

Yazıya iktisat ile ekonomi programları arasında fark olmadığını belirterek başlamak istiyorum.  (İktisat Arapça kökenli, Ekonomi ise Yunanca kökenli bir kelimedir.)  Bu programın türevleri veya akrabaları olan işletme-ekonomi, veya ekonomi-finans programlarını değerlendirmeye almadım.  Sabancı’nın iktisat öğrencilerini ise sanat ve sosyal bilimler fakültesinin diğer öğrencilerinden ayırmak mümkün olmadığından onları da değerlendirmeye alamadım. IstVakifUni-Ekon (2 sayfa pdf)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

İstanbul Vakıf Üniversiteleri İşletme Programları Karşılaştırması

Tarih:

Ülkemizde vakıf üniversitelerinin marka farklılaştırması yaptığı alanların başında “İşletme” gelmektedir.  Yurt dışında genellikle işletmenin alt dalları olarak bilinen birçok alan ülkemizde lisans programına dönüşmüştür.  Aşağıdaki programların müfredatları ile tipik bir işletme programının müfredatı arasında ciddi bir benzerlik vardır, ve bir işletme programında seçmeli derslerin doğru seçilmesi ile bu programların müfredatları büyük ölçüde tamamlanabilir.  IstVakifUni-Isletme (4 sayfa pdf)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum