Mülakat: Üç Nokta Dergisi

Tarih: 13/04/2015

İstanbul Üniversitesi Kültür Kulübü Üç Nokta Dergisi’nde yayınlanan mülakata aşağıdaki pdf dosyasından ulaşabilirsiniz.

EE3Nokta

 

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

21. Yüzyıl Yetkinlikleri – İLK ADIM

Tarih: 30/03/2015

Bu üçlü serinin ilk yazısında 21. Yüzyıl Yetkinlikleri’ni tanımladım ve eğitim sistemimizin bu yetkinlikleri yeterince geliştirmediğini yazdım, ikinci yazısında ise tüm paydaşların işbirliği yapması ile sürdürülebilir ve ölçeklenebilir hale getirilebilecek (Beyaz Yaka İşKur’u olarak nitelediğim) bir yıllık bir yetkinlik geliştirme programı önerdim.  Bu iddialı programın uygulanabilmesi için birçok karar vericinin harekete geçmesi ve kaynaklarını seferber etmesi gerekiyor.  Bunun için de, projenin gerçekleştirilebilir ve yararlı olacağına ikna olmaları gerekiyor.  İkna sürecinde öncelikle  bu projeyi öneren sosyal girişimcinin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum.  Bu çerçevede ikinci yazıda önerdiğim programın bir bölümü olan ve şu anda MEF Üniversitesi’nde birinci sınıflara verdiğim kariyer planlama ve yetkinlik geliştirme eğitimini birkaç koldan dışarıya açmayı planlıyorum.  Hedef gruplarım liseliler, üniversiteliler, iş arayanlar ve çalışanlar.  İlk eğitimi liselilere MEF Üniversitesi’nde Nisan-Mayıs 2015 içinde vereceğim.  Ekim 2015’ten itibaren de farklı kanalları kullanarak diğer gruplara yönelik eğitimler başlatmayı planlıyorum.  Aşağıda bu eğitimden bahsedeceğim.

4 sayfa pdf: 21YY_Yetkinlikleri_IlkAdim

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

21. Yüzyıl Yetkinlikleri – ÇÖZÜM?

Tarih: 28/03/2015

Bir önceki yazıda 21. yüzyıl yetkinliklerini tanımladım ve orta öğretim sistemimizin bu yetkinlikleri geliştirmediğini, üniversitelerimizin de bu açığı kapatmak için fazla bir şey yapmadıklarını, dolayısıyla öğrencilerin yaşam ve kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için gereken beceri ve yetkinliklere erişemeden mezun olduklarını yazdım.  Bu yazıda ise bir çözüm önerisi getiriyorum.

Devamı için (6 sayfalık bir pdf dosyası): 21YY_Yetkinlikleri_Cozum

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

21. Yüzyıl Yetkinlikleri – SORUN

Tarih: 26/03/2015

Üniversitelerimiz eğitime değil öğretime odaklıdırlar.  Temel işlevlerini bundan asırlarca öncesinde olduğu gibi tekdüze içerik nakli olarak görmektedirler.  Fakat çağımızda içerik artık meta haline gelmiş ve değersizleşmiştir.  İşverenlere nasıl mezunlar istedikleri sorulduğunda içerik değil yetkinlikler öne çıkmaktadır.  Maalesef üniversiteler yetkinlik geliştirme konusunda pek fazla bir şey yapmamaktadırlar.  Liseden birçok yetkinlikleri eksik olarak gelen öğrenci üniversitede bu eksikliklerini tamamlayamamakta ve sadece üniversite tarafından belirlenen içeriği öğrenip mezun olmaktadır.  Özetle, üniversitelerin mezun ettiği öğrenciler ile ülkenin ihtiyacı olan işgücü arasında ciddi bir uçurum bulunmaktadır.

Devamı için (6.5 sayfalık bir pdf dosyası): 21YY_Yetkinlikleri_Sorun

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

Girişimciliği Geliştirme Önerileri

Tarih: 22/02/2015

Türkiye’nin kronikleşmiş istihdam sorununun (sadece) girişimcilik ile çözülebileceğine inanıyorum.  Bu yazıda ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini masaya yatırarak sistemin her boyutu için bazı öneriler getirdim ve Türkiye’de girişimciliği tetikleyebilecek yeni bir yapılanma önerdim.  Hedefim girişimcilik konusunda bilgili olan kişilerin yardımı ile bu dokümanı geliştirdikten sonra seçime girecek olan tüm partilerle paylaşmak.  Startup Turkey katılımcıları önerilerini benimle 25-28 Şubat arasında Antalya’da paylaşabilirler.  E-posta ile geri bildirim yollamak için şu adresi kullanabilirsiniz: erhanerkut2000@gmail.com.  

Yazıdan kısa bir bölüm:

Girişimciliğe bu kadar çok ihtiyacı olan ülkemizde girişimcilik için gereken iklim mevcut mudur? Araştırmacılar, bir ülkenin girişimcilik iklimini 8 kriter doğrultusunda değerlendirirler.  Aşağıdaki özet değerlendirmede görüleceği gibi maalesef Türkiye’nin girişimcilik karnesi oldukça kötü durumdadır.

 1. Yetenek ve bilgi havuzu: Yüksek teknoloji/yüksek istihdam yaratabilecek girişimler için ülkemizde yetenek ve bilgi havuzu yeni yeni oluşmaya başlamaktadır.
 2. Eğitim sistemi: İtaate, ezbere ve çoktan seçmeli sınavlara dayalı olan eğitim sistemimiz girişimciliği hiç desteklemez—hatta körelttiğini iddia etmek mümkündür.
 3. Vergi oranları, muafiyetler: Yeni şirket kurulumunu körükleyecek vergi avantajları yoktur.  Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Rekabet Endeksi’ne göre Türk iş dünyasının önündeki en önemli üç problemden birisi vergi oranlarıdır.
 4. Hukuk sistemi: Yine aynı çalışmaya göre hukuki haklar endeksinde Türkiye 148 ülke arasında 101 sırada bulunmaktadır.  Son dönemde hukuk sistemimizde yapılan değişikliklerin hukuk sistemimizi daha güvenli kıldığını iddia etmek zordur.
 5. Fiziksel altyapı: Yüksek teknoloji girişimleri için gereken fiziksel altyapı maalesef istenilen seviyede değildir.
 6. Finansman kaynakları: Yeni girişimlerin temel finansman kaynağı olan melek yatırımcı sektörü ülkemizde çok yeni ve cılızdır.
 7. Bankalar, piyasalar: Genellikle sağlığı ile çok övündüğümüz bankacılık sistemimizin düşük risk iştahı nedeniyle girişimcilere pek yararı yoktur.
 8. Kültürel yapı ve sosyal algı: Hofstede boyutlarına göre güç mesafesinin yüksek, risk iştahının ve bireyselliğin ise düşük oldugu Türk iş kültürü girişimciliğe yatkın değildir.  Bunların yanında Türkiye’de hakim toplumsal değerler kadercilik, gelenekçilik, ve kolektivizmdir, ve bu değerlerin de girişimciliği desteklediği iddia edilemez.

Türkiye’nin kötü olan girişimcilik karnesi, her karne gibi sadece durum tesbiti yapmakla kalmıyor, aynı zamanda hangi alanlarda ne yönde çalışmamız gerektiğini de ortaya koyuyor.  Girişimciliği geliştirme önerilerimizi de bu karnedeki kriterler üzerinden ortaya koyacağız.

11 (+2) sayfalık pdf dosyası: Girisimciligi Gelistirmek

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum