Doğurganlık Oranı

Tarih: 29/12/2014

Son günlerde ülkemizin doğurganlık oranı yeniden gündeme geldi.  Bu yazıda şu sorulara cevap arayacağız:

 1. Hangi ülkelerde doğurganlık oranı yüksek, hangilerinde düşüktür?
 2. Doğurganlık oranı ile refah arasında ilişki var mıdır?
 3. Dünya üzerinde doğurganlık oranı hangi yönde değişmektedir?
 4. Bir ekonomi için optimal doğurganlık oranı nedir?
 5. Türkiye’nin demografisi ile ekonomisi arasındaki bağlantı nedir?

6 sayfalık pdf dosyası için tıklayınız: Dogurganlik_Orani

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

Üniversitelerimiz Neden Toplum Sorunlarına Çözüm Önerileri Getiremiyor?

Tarih: 26/10/2014

Kasım 2013′de yazmış olduğum bir yazıdan hala geçerli olduğunu düşündüğüm bir alıntıyı buraya ekliyorum.

Üniversite misyonu doğrultusunda toplum sorunlarına çözüm seçenekleri oluşturmak hedefiyle bilimsel araştırmalar yürütür, ve bu araştırmalar yolu ile ülkedeki karar vericileri destekler.  Ülkemizde birçok üniversite bulunmakla birlikte, üniversitelerimizin toplumsal sorunlara çözüm getirebilme kapasitesi maalesef son derece sınırlıdır.  Bu toplumsal sorunun da bilimsel bir çalışma gerektirdiğini düşünmekle birlikte, son yıllardaki üniversite yöneticiliği deneyimlerime dayanarak şu nedenleri sıralayabilirim: 

 1. Türkiye’de bulunan 178 üniversitenin 96’sı (yani %54’ü) 2006 sonrasında kurulmuştur.  Yeni kurulmuş üniversitelerin akademisyen kadrolarını güçlendirebilmeleri ve özgün bir araştırma kültürü geliştirebilmeleri için daha fazla zaman gerekmektedir.
 2. 178 üniversitesinin 70 (yani %39’u) vakıf üniversitesidir.  Birkaç kayda değer istisna dışında Türkiye’deki vakıf üniversiteleri (pahalı bir aktivite olan) araştırmaya önem vermeyen yarı-ticari kuruluşlardır.
 3. Pratikte üniversitelerimizdeki ders yükü öğretim üyelerinin ciddi bir araştırma programı uygulamalarına izin vermeyecek kadar yüksektir.
 4. Türkiye’de araştırma için gereken verilere ulaşım gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında oldukça zayıf bir durumdadır.  Bazı veriler toplanmamakta, bazıları da akademisyenlere sunulmamaktadır.
 5. Türkiye’deki üniversiteler büyük ölçüde lisans eğitimine önem vermektedirler.  Araştırma ağırlıklı yüksek lisans ve doktora programları gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok yetersizdir.
 6. Üniversitelerimizin büyük çoğunluğunda araştırma için maddi destek programları mevcut değildir.
 7. Üniversitelerimizin büyük çoğunluğunda araştırmada (veya öğretimde) kaliteyi ödüllendirecek (ve yetersizliği cezalandıracak) mekanizmalar oluşturulmamıştır.
 8. Üniversite dışında araştırmayı destekleyen kurum sayısı çok azdır.  TÜBİTAK yıllarca akademisyenleri doğrudan desteklememiş ve kendi programlarını fonlamıştır.  Son yıllarda bu değişmiş olmakla birlikte, fonlar ağırlıklı olarak ticarileştirilebilecek uygulamalı teknik araştırmalara (örneğin mühendislik) yönlendirilmektedir.
 9. Üniversitelerimizde akademik özgürlüklerin yerleşmiş olduğunu iddia etmek mümkün değildir.  Öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri araştırma alanı belirlemekte ve sonuçlarını açıklamakta çeşitli engellerle karşılaşabilmektedirler.
 10. Türk üniversiteleri kurumsal özerlik (finansal, yönetimsel, ve akademik özerklikler) acısından dünyada en gerilerde gelmektedirler.  İktidar, YÖK veya belediye kanalı ile üniversitelere çeşitli baskılar uygulayabilmekte ve yöneticileri, akademisyenleri, veya öğrencileri iktidarın hoşuna gitmeyen şeyler yapan üniversiteler çeşitli şekillerde cezalandırılabilmektedirler.

Maalesef, bu şartlar altında Türk üniversitelerinin topluma karşı görevlerini tümüyle yerine getirmeleri pek mümkün değildir.  Büyük ölçüde mesleki eğitim vermek rolü ile kısıtlanmış üniversitelerimizin bu yetersizliği nedeniyle toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretme işlevi büyük ölçüde üniversite dışındaki kurumlara kalmaktadır.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

Optimist Dergi’nin Kasım 2014 sayısına katkı

Tarih: 23/10/2014
Optimist Dergi Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi konusunu irdeleyen yayınlar yapan bir dergi. Optimist Dergi Kasım sayısında Türkiye’nin nasıl bir girişimciliğe ihtiyacı olduğu sorusu çevresinde ekosistemi inceleyen bir dosyaya yer verecek.  Bu dosyada dünyada yükselen “yeni ekonomi” kavramı ve girişimciliğin bu “yeni ekonomideki” yerini, Türkiye’nin bu trendin neresinde olduğunu değerlendirilecek.  Bu konuda bana sorulan sorulara verdiğim cevaplar: OptimistKasim2014

Yazının tamamı için Optimist Dergi’nin Kasım 2014 sayısını bekleyeceğiz.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

LPM dergisi söyleşi

Tarih:

LPM (Loss Prevention Management – Kurumsal Risk & Kayıp Önleme Yönetim) Dergisi’nin Ekim 2014 sayısında yayınlanmış olan söyleşi için tıklayınız. LPM DERGI 07-ERHAN ERKUT-soylesi

SORULAR:

1 – Öğrencilerinizin tabiriyle çalışkan, üretken, mütevazi, vizyoner bilim insanı, öğrencilerin arkadaşı Erhan Hocayı hayatınızdaki dönüm noktalarına değinerek sizden dinleyebilir miyiz?

2 – Gelecek yüzyılı şekillendirecek, yenilikçi ve girişimci global liderler yetiştirme vizyonuyla kurulan MEF ÜNİVERSİTESİnin eğitim stratejileri ve gelecek hedefleri nelerdir? Diğer üniversitelerden farkı nedir?

3 – Yıllardır deneme yanılma yöntemiyle yapboza dönen rövanşist amaçlı, ideoloji odaklı eğitim sistemimizi nasıl buluyorsunuz? Sizce bizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırır mı yoksa 19.yüzyıla mı geri götürür?

4 – Girişimci üniversite ne demek? Bir ülkenin geleceği için önemi nedir?

5 – Girişimcilik ekosistemi nedir? MIT – Stanford gibi üniversiteler girişimcilik ekosistemini nasıl yaratıyor?

6 – Araştırma ve teknoloji odaklı üniversiteler özellikle kurdukları şirketler sayesinde bulundukları ülkelerin ekonomisine nasıl bir katkı sağlıyor?

7 – Kendisini farklılaştıran üniversite öğrencisi dünyayı da farklılaştırır. Girişimciliği köreltmek üzerine kurgulanmış bir türk eğitim sisteminde bir öğrenci bunu nasıl başarır?

8 – Türkiye’den ne zaman ve nasıl Zübeyde Zuckerberk, Ali Rıza Gates, Mustafa Kemal Jobs çıkacak?

9 – Türk eğitim sisteminin kronikleşen sorunları nelerdir? Bu sorunların çözümüne yönelik nasıl bir strateji geliştirilmesi gerekiyor?

10 – İnsan başardıkça daha fazlasını ister. Bundan sonraki büyük projeniz / hedefiniz nedir?

11 – Lider ruhlu bir kişiliğe sahip olduğunuzu biliyoruz. Hayatınız boyunca kendinize model olarak seçtiğiniz bir lider oldu mu?

12 – Kişisel gelişim adına neler yapıyorsunuz? Ruhunuzu arındırmak adına her gün yaptığınız ritüeller var mı?

13 – Sosyal sorumluluk projelerine destek oluyor musunuz? Bağlı olduğunuz ve aktif olarak çalıştığınız dernekler var mı?

14 – İş hayatınızdaki prensipleriniz nelerdir? Bilim insanı olarak ebeveynler, eğitmenler ve eğitimi yönetenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

15 – Son olarak geleceğin yaratıcı, yenilikçi ve sosyal sorumlu liderlerine başarı kriteri olarak değerlendirebilecekleri ne tür tüyolar verebilirsiniz?

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

StartupIstanbul 2014 Açılış Konuşması

Tarih: 11/10/2014

30 Eylül 2014′de yaptığım StartupIstanbul açılış konuşmasında kullandığım görseller (pptx dosyası): StartupIST

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum