İstanbul Vakıf Üniversiteleri Mühendislik Programları Karşılaştırması

Tarih: 29/07/2015

Bu yazıda Endüstri Mühendisliği dışındaki 4 mühendisliğin analizlerini yaptık: Makine, İnşaat, Elektronik ve Bilgisayar. IstVakifUni-Muh (8 sayfa pdf)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Karşılaştırması

Tarih:

Bu karşılaştırmada adı “Siyaset Bilimi,” “Uluslararası İlişkiler,” Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,” ve “Avrupa Birliği İlişkileri” olan programları değerlendirdim.  Bunların yanında ismi bunlara benzeyen ama hedefi oldukça farklı olan “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” programlarını değerlendirmeye almadım. IstVakifUni-SBUI (2 sayfa pdf)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

İstanbul Vakıf Üniversiteleri İktisat/Ekonomi Programları Karşılaştırması

Tarih:

Yazıya iktisat ile ekonomi programları arasında fark olmadığını belirterek başlamak istiyorum.  (İktisat Arapça kökenli, Ekonomi ise Yunanca kökenli bir kelimedir.)  Bu programın türevleri veya akrabaları olan işletme-ekonomi, veya ekonomi-finans programlarını değerlendirmeye almadım.  Sabancı’nın iktisat öğrencilerini ise sanat ve sosyal bilimler fakültesinin diğer öğrencilerinden ayırmak mümkün olmadığından onları da değerlendirmeye alamadım. IstVakifUni-Ekon (2 sayfa pdf)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

İstanbul Vakıf Üniversiteleri İşletme Programları Karşılaştırması

Tarih:

Ülkemizde vakıf üniversitelerinin marka farklılaştırması yaptığı alanların başında “İşletme” gelmektedir.  Yurt dışında genellikle işletmenin alt dalları olarak bilinen birçok alan ülkemizde lisans programına dönüşmüştür.  Aşağıdaki programların müfredatları ile tipik bir işletme programının müfredatı arasında ciddi bir benzerlik vardır, ve bir işletme programında seçmeli derslerin doğru seçilmesi ile bu programların müfredatları büyük ölçüde tamamlanabilir.  IstVakifUni-Isletme (4 sayfa pdf)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum

İstanbul Vakıf Üniversiteleri İç Mimarlık Programları Karşılaştırması

Tarih:

Kanımca bu programlar ülkemizdeki yüksek öğretimde kafa karışıklığının bir örneği.  İngilizcesi “İnterior Design,” olan ve “İç Mekan Tasarımı” olarak çevrilmesi gereken bir alan, ülkemize “İç Mimarlık” olarak girmiş.  Aslında mezunları mimar değiller; Mimarlar Odası’na üye olamıyorlar ve mimarı projelere imza atamıyorlar.  Sonra bu kafa karışıklığına ek olarak İç Mekan Tasarımı ile Çevre Tasarımı aynı programda birleştirilmiş.  Bu programın İç Mimarlık programından daha kapsamlı olduğu algısı üzerine birçok vakıf üniversitesi bu yoldan gitmiş. IstVakifUni-IcMim (2 sayfa pdf)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • FriendFeed
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Email
Yorum